Programska rješenja

Upravljanje ispisom

Kontrola ispisa

Rješenja za upravljanje ispisom
Rješenja za daljinsko upravljanje uređajima

Optimizacija ispisa

Managed Document Services ili usluge upravljanja dokumentima

Produkcijska štampa

Kyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je budućnost

Upravljanje dokumentima

Digitalizacija poslovanja

Rješenja koja pomažu preduzećima da budu efikasnija i fleksibilnija

DMS

Sistemi za upravljanje dokumentima omogućavaju struktuisanu pohranu podataka

ICT USLUGE

Zaštita podataka

Najučinkovitija zaštita od gubitka podataka je sigurnosno kopiranje

Virtualizacija

Iskoristite mogućnosti koje nude virtuelna okruženja

Uređaji

Štampači i multifunkcijski uređaji

Kyocera

Laserski štampači i multifunkcijski uređaji

Epson štampači

Inkjet štampači i multifunkcijski uređaji

CITIZEN

Termalni i termo štampači

NAS SERVERI I MREŽNA OPREMA

Synology

Rješenja za pohranu i zaštitu podataka te sistema za video nadzor

Wi-Fi ruteri

Ponuda Synology rutera za neprekinuti pristup webu

Synology kamere

Nadzorne kamere Synology

Skeneri

Plustek

Poslovni skeneri A4 i A3 formata i prijenosni skeneri

CZUR

Skeneri za knjige - bez trganja uveza

UPS - NEPREKIDNO NAPAJANJE

FSP Fortron

Zaštitite vaše uređaje od nestanka i fluktuacija struje

Podrška
Korisnička podrška

Centar za korisničku podršku, narudžba servisa i baza znanja

Synology podrška

Narudžba servisa i pomoć pri instalaciji uređaja ili postavljanje sistema za sigurnosno kopiranje

Opći uslovi poslovanja

Opći uslovi, koji vrijede za sve isporuke i ponude preduzeća

Preuzimanja

Pristup cjenovnicima, brošurama, upravljačkim programima i ostalim važnim dokumentima

Prodajni partnerji Kyocera

Spisak ovlaštenih prodavača Kyocera štampača i multifunkcionalnih uređaja

Ovlašteni servisni partneri za Kyocera uređaje

Spisak servisnih partnera za Kyocera uređaje u BiH

O nama
O preduzeću Xenon forte Sarajevo

Osnovne informacije o preduzeću Xenon forte Sarajevo

Kontakt

Kontaktirajte nas, odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku

Novosti

Budite u toku sa našim najnovijim vijestima

Studije slučaja

Primjeri dobre prakse naših programa i rješenja

Akcije

Kyocera uređaji na akciji

Odlaganje elektronskog otpada

Upravljanje elektronskim otpadom i iskorištenim tonerima

Prilika za posao

Provjerite otvorena radna mjesta

033 765 165


Opći uslovi poslovanja

 1. Općenito
Sljedeći opći uslovi vrijede za sve isporuke i ponude prodavaoca Xenon forte Sarajevo d.o.o., Butmirska cesta 43 71210 Ilidža, Sarajevo sa matičnim brojem subjekta: 65-01-0396-11. Pozivanje kupaca na sopstvene standarde ili uslove prodaje se stoga ne uzima u obzir.Opći uslovi poslovanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ako prava potrošača nisu razumljiva ili vidljiva iz dolje opisanih uslova, primjenjuju se odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.Informacije iz Zakona o zaštiti potrošača je sastavni dio ugovora i ne mijenja se.Svi dokumenti, predračuni, ugovori i računi pisani su na bosanskom jeziku, osim u slučaju kada kupac izrazi želju da dokument bude napisan na stranom jeziku ili u međunarodnoj saradnji. 
 1. Ponuda i sklapanje ugovora
Naš izbor ponuđenih proizvoda nije obvezujući. Narudžba kupca je ponuda za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Sama potvrda primitka narudžbe ne znači prihvatanje ponude. Kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim kada se potvrdi naš prihvat narudžbe, odnosno uz isporuku robe i potvrdu otpreme. Ugovor će se čuvati u našem preduzeću i dostupan je za uvid u historiji narudžbi kupaca.
 1. Pravo na odustanak od ugovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača
Potrošač ima pravo obavijestiti preduzeće u roku od 14 dana od primitka robe da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog svoje odluke. Obavijest se smatra pravovremenom ako je pošiljka dostavljena na vrijeme. Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustankom je izravan trošak povrata robe. Roba se mora vratiti preduzeću najkasnije 30 dana nakon obavijesti o otkazu.Ako je potrošač odustao od ugovora, preduzeće mu mora nadoknaditi sva izvršena plaćanja. Povrat novca preduzeće mora izvršiti što je prije moguće, a najkasnije 30 dana nakon primitka obavijesti o povlačenju.U slučaju odustajanja od ugovora, kupac je dužan poslati robu neoštećenu i u nepromijenjenoj količini prodavatelju u roku od trideset dana od slanja pisane obavijesti o raskidu, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili smanjena u količini bez da je za kriv kupac. Uz proizvod, kupac je dužan vratiti i svu popratnu dokumentaciju, sve što je dobio uz sam proizvod i ambalažu. Kupac može pregledati i testirati primljenu robu samo u mjeri potrebnoj za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda i kao što je uobičajeno u trgovinama.
 1. Cijene
(1) Sve navedene cijene su u BAM, sa PDVom i vrijede u trenutku narudžbe i prilikom ličnog preuzimanja na adresi preduzeća. Zbog prirode online poslovanja, ponuda na web stranici se ažurira i mijenja često i brzo. Prilikom prikaza cijene korisnik može odabrati prikaz sa ili bez PDV-a.(2) Cijene proizvoda označenih kao “prognozirane cijene” temelje se na neobvezujućim informacijama dobavljača ili proizvođača i mogu se mijenjati sve dok proizvod nije dostupan na tržištu. Za najavljene proizvode prodavatelj ne garantuje cijenu, kvalitetu ili izgled proizvoda niti datum kada se proizvod pojavi na tržištu.(3) Ambalažni materijali postaju vlasništvo kupca.(4) Troškove poštarine i pakovanja snosi kupac, osim ako nije drugačije ugovoreno.
 1. Vrijeme isporuke
Predviđeno vrijeme isporuke ovisi o dostupnosti proizvoda, o čemu se kupci obavještavaju prilikom narudžbe.
 1. Prijenos rizika i garancije
(1) Dok kupac ne preuzme robu, teret gubitka ili slučajnog oštećenja robe snosi prodavatelj. Ako kupac preuzima robu direktno od prodavatelja, rizik gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na kupca po primitku. Ako prodavatelj šalje robu kupcu preko prijevoznika, rizik se prenosi na kupca čim je roba isporučena prijevozniku.(2) Garantni rok počinje teći od trenutka kada je roba isporučena. Primjenjuju se važeći propisi. Ako je isporučeni proizvod popravio ili modificirao kupac ili treća strana bez pismene saglasnosti prodavatelja, garancija prestaje.(3) Garantni rokovi utvrđeni su zakonskim propisima i pratećim propisima.(4) O očitim nedostacima i nedostacima proizvoda kupac je dužan pisanim putem obavijestiti prodavatelja odmah, najkasnije u roku od četrnaest dana od primitka robe.
 1. Ograničenje odgovornosti
Ograničenje odgovornosti ne odnosi se na štetu nastalu namjernom radnjom ili grubim nemarom.
 1. Plaćanje
(1) Ako nije drugačije ugovoreno, svi računi za isporučene proizvode moraju se platiti odmah po primitku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana.(2) U slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavatelj ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate.
 1. Pridržano pravo
Svi proizvodi koji su predmet prodaje ostaju vlasništvo prodavatelja do konačne isplate, osim u slučaju prodaje na rate.
 1. Raskid ugovora
Na raskid ugovora primjenjuju se odredbe u skladu sa važečim zakonima i propisima.
 1. Raskid ugovora i povrat robe
(1) Ako je kupac fizička osoba, može u roku od 15 dana opozvati svoju izjavu o sklapanju kupoprodajnog ugovora. Izjava se mora poslati na: – Xenon forte d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 43, 71210 Ilidža – e-mail: info@xenon-forte.ba(2) U slučaju ispravnog otkaza, prodavatelj i kupac dužni su jedan drugome nadoknaditi ono što su primili – nastali troškovi se odbijaju.(3) Ako kupac ne može vratiti primljenu robu u cijelosti ili je vratiti u lošem stanju (oštećenje, šteta koju je prouzročio kupac), dužan je prodavatelju nadoknaditi vrijednost štete, ako se šteta može otkloniti, u suprotnom gubi pravo na povratak.
 1. Zaštita podataka
(1) Naši postupci zaštite podataka u skladu su sa propisima Bosne i Herzegovine zaštiti podataka.(2) Kupac je saglasan da prodavatelj može obrađivati, pohranjivati ​​i koristiti podatke o kupcima primljene u vezi s transakcijom, osim onih koji su povjerljivi.(3) Prodavatelj koristi e-mail adresu kupca samo za obavještavanje kupca o transakciji ili (ako kupac pristaje) za informiranje o novostima, akcijama i slično.(4) Prodavatelj neće davati osobne podatke o kupcima trećim osobama. Iznimno, to se može učiniti na zahtjev kupca ili, ako to zahtijeva poslovanje (rješavanje reklamacija). U takvim slučajevima, količina prenesenih podataka bit će ograničena na nužni minimum.(5) Kupac mora biti obaviješten i imati mogućnost ispravljanja, blokiranja i brisanja svojih osobnih podataka iz evidencije prodavatelja, osim u slučajevima kada su prodavatelju potrebni iz poreznih razloga ili opravdanih zahtjeva javnih tijela.
 1. Naknade za plaćanje bankovnim karticama i PayPal-om.
Prilikom plaćanja bankovnim karticama i PayPalom ne naplaćujemo dodatnu naknadu. Nismo odgovorni za bilo kakve troškove ili naknade koje naplaćuje izdavatelj kartice ili pružatelj platnog sustava.