Kyocera također promovira održivost u uslužnoj industriji

Zaštita životne sredine ima dugu tradiciju u Kyoceri. Kompanija, čiji Print Green koncept slavi svoju 10. godišnjicu, sada je sinonim za ekološki prihvatljive procese upravljanja dokumentima i već je nadoknadila skoro pola miliona tona CO2 za takozvani ugljenični otisak svojih sistema i tonera. Također je prepoznala potencijal zaštite klime u službi i postavila smjernice za održive procese.