Čuri Muri

Organizovanjem centralnog pohranjivanja i bekapa podataka korištenjem rješenja Active Backup i Hyper Backup i šifrovanog prenosa podataka na rezervnu lokaciju, kompanija je postigla da se scenario gubitka podataka neće ponoviti.

JP LPT

Centralni sistem upravljanja povezuje preko 250 kamera na više od 30 parkinga na širem području Ljubljane”
Javno preduzeće LPT ispunilo je svoja očekivanja rješenjem za kontrolu parkiranja koje je izgrađeno na bazi hardvera i softvera kompanije Synology. Trenutno je u toku razvoj dva dodatna sistema bazirana na Synology tehnologiji u sestrinskim kompanijama LPP i Žale.