Nova KBM

Optimizacija flote štampe u cijeloj mreži poslovnica i uvođenje centralnog MyQ rješenja za upravljanje printom bio je samo početak plodne i efikasne saradnje.
Maštovita softverska nadogradnja multitasking uređaja prepolovila je opterećenje zaposlenih u banci i omogućila banci da praktično digitalizuje svoje poslovanje u ovom segmentu radnih procesa.