BLI Keypoint Intelligence je nagradio ScannerVision rješenje

Multifunkcijski uređaj Kyocera

Nagrađeni BLI izborom i izvanrednim inovacijama uključuju ScannerVision, rješenje za automatizaciju toka dokumenata koje omogućava hvatanje, obradu i pohranu skeniranih ulaznih dokumenata, kao i dokumenata generiranih od strane drugih aplikacija.