Grupacija SIJ

Uvođenjem jedinstvene flote štamparskih uređaja i alata za kontrolu cjelokupnog sistema, kojim se upravlja u saradnji sa jednim eksternim dobavljačem, SIJ Grupa je dobila transparentan sistem upravljanja štampom na sve tri lokacije u grupi.